Seuraa Helin valtiopäivätoimia

 

Helin valtiopäivätoimia voit seurata Eduskunnan internetsivuilta osoitteesta: https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/930.aspx

Eduskunnan internetsivut löytyvät osoitteesta: www.eduskunta.fi

Vihreiden (Vihreä liitto rp) ajankohtaisia asioita voit seurat internetistä osoitteesta: www.vihreat.fi

 

Berner lupaa korvaavat bussivuorot lakkautettaville junavuoroille

Kansanedustaja Heli Järvinen sai eduskunnan kyselytunnilla liikenneministeri Anne Berneriltä lupauksen VR:n lakkautettavien reittien korvaamisesta linja-autoliikenteellä.

Tavoitteemme on huolehtia siitä, että kaikille lakkautettaville reiteille saadaan korvaava bussiliikenne toimimaan ja olemme nyt saaneet sitovia lupauksia linja-autoliitolta sille, että he markkinaehtoisesti ottavat näitä reittejä huomioon, lupasi Berner.

VR on tekemässä suuria heikennyksiä junaliikenteeseen. Savonlinnalaisia työmatkalaisia eniten kiusaava ratkaisu on aamu- ja iltajunien lakkauttaminen Savonlinnan ja Parikkalan välillä. Lisäksi muun muassa Pieksämäen ja Joensuun välinen liikenne lopetetaan sekä Heinäveden asemalla matkustajaliikenne päättyy.

Järvinen vaatii hallitusta neuvottelemaan monopolisopimusta uudelleen nyt tilanteessa, jossa VR:n toiminta ei enää vastaa sopimuksen lähtötilannetta.

VR:llä on yksinoikeus henkilöjunien kaukoliikenteeseen vuoteen 2024 asti. Liikenneministeriön oman kolme vuotta sitten tehdyn selvityksen mukaan henkilöjunaliikenteen osittainen avaaminen kilpailtavaksi voisi parantaa palvelutasoa ja lisätä junalla liikkumista kokonaisuudessaan.

Helsingissä 17.9.2015

Vihreiden Heli Järvinen vaatii lisää keinoja työurien pidentämiselle

Eduskunnassa on laaja yhteisymmärrys eläkeiän nostamisesta, mikä on luontevaa eliniän noustessa. Kansanedustaja Heli Järvinen (vihr.) vaatii hallitukselta hallitukselta kuitenkin panostuksia myös työssä jaksamiseen.

-Pitää muistaa, että eläkeiän alarajan nosto ei pidennä työuria yhtään. Ratkaisevaa on, kuinka sairaanhoitaja jaksaa tai raskasta pelastustyötä tekevä kykenee tekemään pidempää työuraa kuin nyt, sanoo Järvinen ja muistuttaa, että työpaikoilla voi tehdä työurien pidentämiseksi paljon.

-On olemassa helppoja ja inhimillisiä keinoja, kuten esimerkiksi työn joustavuuteen ja työn tekemisen tapaan liittyvät asiat.

Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan työurat pitenisivät 6 kuukautta, jos esimerkiksi mielenterveyssyistä aiheutuneet eläkkeet puolittuisivat ja noin 2-3 vuotta, jos sairauspoissaolot vähenisivät 11 päivästä 4 päivään.

-Kyse on työuran pidentämisen ja myös valtion talouden kannalta ratkaisevista asioista, sillä pelkästään sairauslomista aiheutuneet kustannukset ovat lähes 3,4 miljardia euroa. Jos erilaisin työhyvinvoinnin keinoin sairauslomat saataisiin vaikka puoleen nykyisestä, olisi säästö lähes 2 miljardia, toteaa Järvinen, joka peräsi hallitukselta eläkekeskustelussa seuraavia askeleita työssä jaksamisen edistämiseksi.

 

Helsingissä  8.9.2015

Heli Järvinen, kansanedustaja

Sivu 12 / 13