Kirjallinen kysymys: Saimaannorpan apukinosten kolaaminen

Eduskunnan puhemiehelle

Saimaalla kolataan joka kevät lumikinoksia norppien pesämateriaaliksi. Lumi ja jää ovat elintärkeitä erittäin uhanalaisen saimaannorpan poikasille. Norppa synnyttää helmi—maaliskuussa lumipesään, joka suojaa kuuttia kylmyydeltä ja pedoilta sekä tarjoaa suojaa, jotta emo pystyy imettämään poikastaan. Kinoksia kolataan ympäri Saimaata parisataa kappaletta vuosittain pitkälti vapaaehtoisten voimin. Puruveden alueella neljä eri ELY-keskusta ovat myöntäneet viisivuotisen luvan apukinosten rakentamiseen. Metsähallitus on määrittänyt apukinosten paikat, jotta kinosten rakentamisesta aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä pesiville tai pesäpaikkaa etsiville norpille. Ensisijaisesti apukinokset sijoitetaan alueille, joilla on viime vuosina syntynyt poikasia, jotta kinokset turvaisivat mahdollisimman hyvin kuutteja, jotka ovat eniten riippuvaisia pesän suojasta.

Hiljattain ympäristöministeriö lisäsi saimaannorpan Puruveden Natura-perusteisiin. Puruveden eteläosiin syntyi historian ensimmäinen saimaannorpan poikanen viime keväänä. Norppakanta on kokonaisuudessaan arviolta noin 380—400 yksilöä, joista seitsemän arvioidaan elävän Puruvedellä. Viime aikoina kalastajien ja vesialueen omistajien keskuudessa on herännyt närää apukinosten rakentamisesta, koska heidän näkemyksensä mukaan apukinosten kolaaminen tekee Puruvedestä norpalle houkuttelevamman ympäristön, ja näin järvi saattaisi siirtyä kalastusrajoitusten piiriin. Toisen näkökulman mukaan kinosten kolaaminen on jokamiehenoikeus, joka ei ole lainsäädännön näkökulmasta kiellettyä. Kinoksia ei kuitenkaan saa tehdä, jos siitä aiheutuu haittaa vesialueen omistajalle.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Saako saimaannorpille kolata apukinoksia jokamiehenoikeudella Metsähallituksen ennalta määrittämille paikoille ja

vaatiiko järjestelmällinen apukinosten kolaaminen vesialueen omistajalta lupaa?

Helsingissä 18.12.2018

Heli Järvinen vihr