Kirjallinen kysymys: Kela-taksien paluumatkat

Eduskunnan puhemiehelle

Laki liikenteen palveluista (320/2017) tuli voimaan heinäkuun alussa. Taksiliikennelain vapauttamisen myötä Kela-korvattavien kyytien ajamisessa on ollut lukuisia haasteita. Uusimmat ongelmat ovat ilmenneet Kela-korvattavien meno-paluumatkojen paluukyydeissä, sillä noilla matkoilla potilasta on saattanut kuljettaa eri taksi kuin menomatkalla. Aikaisemmin Kela korvasi meno-paluumatkoilla odotusaikaa enintään saman verran kuin menomatka oli tullut maksamaan, eikä paluumatkasta maksettu erillistä korvausta. Nyt on tullut ilmi tapauksia, joissa taksinkuljettaja on ajanut potilaan hoitoon useamman sadan kilometrin päähän ja suunnannut tämän jälkeen heti takaisin. Taksinkuljettaja ei ole saanut odottaa edes lyhyen hoidon päättymistä.

Myös Kela-korvattavien taksimatkojen kokonaiskulut ovat kasvaneet. Jos matka maksoi aikaisemmin yhteen suuntaan 300 euroa, odotusmaksulla sai paluun 50 eurolla, eli yhteensä meno-paluumatka maksoi 350 euroa. Nyt kun taksinkuljettajat eivät saa odottaa, niin kaksi eri taksinkuljettajaa veloittaa matkasta molempiin suuntiin 300 euroa eli yhteensä 600 euroa. Kela-korvattavien kyytien kulut yhteiskunnalle kasvavat. Asiakkaan näkökulmasta tilanne on ikävä, kun hän joutuu käyttämään useita eri takseja. Tällainen toiminta kuormittaa ympäristöä, kun kaksi taksia ajaa tyhjillään useita satoja kilometrejä sen sijaan, että yksi taksi tekisi edestakaisen matkan.

Kela on ohjeistanut asiakkaita siitä, että asiakas voi tilata itselleen meno-paluumatkan, jos asiakkaalla on käyntiluonteinen matka ja asiakas tietää Kelan korvaamaa taksimatkaa tilatessaan paluumatkan ajankohdan. Toisin kuin aiemmin Kela ei enää lupaa sitä, että näissä tilauksissa paluumatkan ajaa sama kuljettaja, joka vei asiakkaan terveydenhuollon yksikköön. Kela ei ole ohjeistanut aikaa, jonka taksinkuljettaja voi odottaa asiakkaan kanssa terveydenhuollon yksikössä, eikä Kela maksa tästä ajasta odotusajan korvausta. Kela-kyytejä korvataan vuosittain noin 160 miljoonan euron edestä, eikä tarkoituksena ole lisätä vaan vähentää yhteiskunnalle aiheutuvia kuluja.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta Kela-korvattavia taksimatkoja voi jatkossakin ajaa sama taksinkuljettaja meno-paluumatkalla molempiin suuntiin yhteiskunnalle aiheutuvien kulujen vähentämiseksi?

Helsingissä 6.11.2018

Heli Järvinen vihr