Kirjallinen kysymys: Kela-taksien ja kuntien palvelukyytien yhteensovittaminen

Eduskunnan puhemiehelle

Kelan matkakorvausta voi saada, kun matkustaa julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon esimerkiksi sairauden, raskauden tai kuntoutuksen takia. Kelan matkakorvausta saa lähimmän mahdollisen hoitopaikan ja halvimman matkustustavan mukaan omavastuun ylittävistä kuluista. Yksittäisten matkojen kohdalla omavastuu on 25 euroa, ja vuosittainen omavastuukatto on 300 euroa. Asiakas voi käyttää taksia, mikäli hänen terveydentilansa sitä vaatii tai hoitoon ei ole mahdollista päästä julkisilla kulkuneuvoilla. Kela-korvaus maksetaan sairausvakuutuksesta, jolloin matkan on liityttävä sairauden hoitoon.

Kunnat tarjoavat esimerkiksi iäkkäille ihmisille palvelukyytejä, jotta vanhuksilla on mahdollisuus käydä kaupassa tai hoitaa asioita. Kunnan palvelu on erotettu Kelan matkakorvauksen kyydeistä. Vanhusten arjessa tämä tarkoittaa sitä, etteivät he voi yhdistää sairaala- ja kauppareissuja, vaikka he käyttäisivät taksia molempiin matkoihin.

Yhteisellä tahtotilalla Kelan ja kuntien maksamien kyytien yhteensovittaminen olisi mahdollista. Asiakkaat säästäisivät aikaa ja vaivaa, kun he eivät joutuisi käyttämään monia eri taksikyytejä. Huonokuntoisten vanhusten kohdalla asioidenhoito helpottuisi huomattavasti, kun sairaalareissun yhteydessä voisi esimerkiksi tehdä viikoittaiset ruokaostokset tai hankkia uudet silmälasit. Taksikyytien yhteensovittamisella on myös ympäristön kannalta positiivinen vaikutus. Viidennes Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin liikenteestä, josta yli 90 prosenttia johtuu tieliikenteestä. Taksikyytien yhdistäminen auttaisi osaltaan torjumaan kasvihuonekaasupäästöjä.

Kela-taksien ja kunnan palvelukyytien yhteensovittamisessa voi olla haasteita kustannusten jakamisessa. Sosiaaliviranomaisten puolelta on kuitenkin löytynyt uskoa, että kustannusten jakamiseen olisi löydettävissä toimiva malli. Taksikyytien yhteensovittamisella olisi positiivisia vaikutuksia kuntien ja Kelan kustannuksiin. Kokonaiskustannukset laskisivat, kun päällekkäisten kyytien ajaminen vähentyisi yhteistyön myötä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo edistää Kela-taksien ja kuntien palvelukyytien yhteensovittamista kokonaiskustannusten laskemiseksi?

Helsingissä 9.10.2018

Heli Järvinen vihr