Kirjallinen kysymys: Aurinkosähkön myynti

Eduskunnan puhemiehelle

Yhä useampi kotitalous on tehnyt toimia vähentääkseen energiankulutustaan viime vuosina. Tästä syystä aurinkopaneeleiden käyttö on yleistynyt koko maassa. Aurinkosähköjärjestelmien hinnat ovat pudonneet, ja järjestelmät ovat yhä tehokkaampia. Kehitys on ollut positiivista ja ennen kaikkea ekologista.

Moni kotitalous tuottaa aurinkosähköä enemmän kuin sitä itse tarvitsevat. Sähkön myynti omalle energiayhtiölle ei kuitenkaan ole kannattavaa toimintaa yksittäisille kotitalouksille. Mikäli yksityinen henkilö myy ylijäämäsähköä energiayhtiölle, saattaa hän saada vain 6—7 sentin maksun kilowattitunnilta. Vaatimaton hinta ei kannusta myymään ylijäämäsähköä energiayhtiöille.

Alhainen korvaus sähkön myynnistä ei ole kotitalouksien ainoa haaste. On yleistä, että asukas samaan aikaan sekä myy että ostaa sähköä, koska talon laitteet käyttävät eri vaiheista sähköä. Tällöin talon sähkömittari ei havaitse, onko kyse myynnistä vai ostamisesta, ja siksi asiakasta laskutetaan myyntitilanteessakin kalliilla siirtohinnalla. Energiayhtiöiden olisi mahdollista tämä huomata, sillä niiden tilastoista löytyy lukema, kuinka paljon sähköä on ostettu ja myyty. Tällainen tunnille mitoitettu lukema helpottaisi pientuottajan asemaa sähkön myynnissä.

Sähköyhtiöt hyötyvät kahteen kertaan perityistä siirtomaksuista, joita aiheutuu nykyjärjestelmän puutteista. Aurinkosähkön yleistymisen positiivinen kehitys ei saa tyssätä myynnistä aiheutuviin hankaluuksiin. Uusiutuvien energiamuotojen tukeminen on ennen kaikkea Suomen etu pitkällä aikavälillä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta aurinkosähkön myynti kotitalouksille on aidosti kannustavaa ja kannattavaa toimintaa ja

miten hallitus aikoo parantaa aurinkosähkön myyntiketjua, jotteivat kotitaloudet samaan aikaan maksa kallista siirtomaksua sekä myymästään että ostamastaan sähköstä?

Helsingissä 18.9.2018

Heli Järvinen vihr