Kirjallinen kysymys: Kela-kyytien aiheuttamat kohtuuttomat ongelmat taksiyrittäjille

Eduskunnan puhemiehelle

Taksiliikennelain vapauttamisen myötä Kela-korvattavien kyytien ajaminen on muuttunut haasteelliseksi ja osittain myös kannattamattomaksi monelle taksiyrittäjälle. Ongelmia on ollut erityisesti Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Lapin maakuntien alueilla, joissa Pro-Keskus Oy on vastannut järjestettävistä Kela-kuljetuksista heinäkuun alusta alkaen. Jotta taksiyrittäjät ovat voineet laskuttaa matkoja Kelalta, on heidän täytynyt hommata uusi Semel-taksimittari. Uuden mittarin tavoitteena oli helpottaa kuljettajien työtä, mutta yrittäjille on aiheutunut järjestelmästä kohtuutonta haittaa.

Taksiyrittäjät pakotettiin vaihtamaan vanhat laitteet Semel-taksimittareihin, jotta he voivat jatkossakin ajaa Kela-korvattavia kyytejä. Taksiyrittäjiltä on evätty Kela-kyytien ajaminen, mikäli he eivät ole päivittäneet laskutuslaitteistoaan. Monelle yrittäjälle jopa puolet kaikista matkoista on Kela-kyytejä, joten heillä ei ole ollut muuta vaihtoehtoa kuin suostua hankkimaan uusi taksimittari. Pro-Keskuksen kautta ei voinut ostaa mittaria omakseen, vaan siitä maksetaan vuokraa kuukausittain noin 250 euroa. Tämä on uusi kuukausittainen kulu yrittäjille.

Uusien taksimittareiden ongelma on niiden toimimattomuus. Laitteet ovat olleet käytössä pian kaksi kuukautta, mutta ne eivät vieläkään toimi. Tämä on aiheuttanut ruuhkaa Kela-korvausten maksamisessa, sillä yrittäjät ovat toimittaneet korvattavia kuitteja paperisina versioina. Taksiyrittäjillä on Kela-kyytien korvauksia saamatta useiden tuhansien eurojen edestä yli 1,5 kuukauden ajalta. Eräs taksiyrittäjä on kertonut uuden Kela-sopimuksen syöneen jopa neljänneksen vuosituloista.

Aikaisempien taksimittareiden käytössä ei ollut vastaavanlaisia ongelmia. Yrittäjät ovat saaneet Kela-kyydeistä korvaukset aina ajallaan ja automaattisesti. Pienyrittäjälle toimimattomat laitteet aiheuttavat kohtuuttoman haitan varsinkin siitä syystä, että yrittäjälle ei annettu vaihtoehtoa siirtyä toisen taksimittarijärjestelmän käyttäjäksi. Vaarana on, että kasvaneet kulut tekevät Kela-kyydeistä täysin kannattamattomia maakuntien taksiyrittäjille. Kehitys on huolestuttavaa, sillä maakunnissa jopa yli puolet taksiyrittäjien tuloista voi tulla Kela-kyydeistä. Toisaalta esimerkiksi Etelä-Karjalassa taksiyrittäjien ei tarvinnut vaihtaa mittareita, joten siellä vastaavanlaisilta ongelmilta on vältytty.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta Kela-kyytien ajaminen on jatkossakin kannattavaa yrittäjille,

miten hallitus aikoo varmistaa, että Kela-korvattavat kyydit saadaan jatkossa ajoissa maksuun yrittäjille ja

aikooko hallitus turvata taksimittareiden kilpailutuksen maakunnissa niin, että yrittäjille on jatkossa tarjolla eri vaihtoehtoja taksimittareiksi?

Helsingissä 28.8.2018

Heli Järvinen vihr