Kirjallinen kysymys: Kuluttajan tietoinen harhaanjohtaminen kinkkupizzan markkinoinnissa

Eduskunnan puhemiehelle

Kuluttajansuojalain mukaan markkinointi ei saa olla hyvän tavan vastaista eikä markkinoinnissa ja asiakassuhteessa saa käyttää kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä. Joissakin pizzerioissa kuluttajaa kuitenkin tietoisesti ja tarkoituksenmukaisesti johdetaan harhaan. Useammasta ravintolasta on käynyt ilmi tapauksia, joissa kinkkupizzana myyty tuote ei sisältänyt kinkkua vaan pizzasuikaletta. Eräästä ravintolasta kerrottiin, että he valitsevat kinkkupizzaan pizzasuikaletta, koska siinä on parempi kate, eivätkä asiakkaat ole valittaneet asiasta. Eli he johtavat asiakkaitaan harhaan tahallisesti ja tiedostaen.

Eviran suosituksen mukaan nimeä "kinkku" voidaan käyttää vain sellaisista tuotteista, joihin käytetty liha on yksinomaan kinkkua. Kinkkujen lihapitoisuus on yleensä vähintään noin 90 prosenttia, suosituksessa kerrotaan. Pizzasuikale on kaupallinen nimi, jossa lihapitoisuus on huomattavasti aitoa kinkkua alhaisempaa, usein vain noin 60 prosentin luokkaa.

Pizzasuikaleen käyttäminen aidon kinkun sijaan ja sen markkinoiminen kinkkuna on kuluttajan tietoista harhaanjohtamista, mikä on kuluttajansuojalain vastaista toimintaa. Elintarvikealan toimija on aina itse vastuussa markkinoinnista ja tarjoilemistaan elintarvikkeista. Elintarvikelain 23/ 2006 tarkoitus on muun muassa varmistaa, että elintarvikkeista annettava tieto on totuudenmukaista ja riittävää eikä johda harhaan. Lain tarkoitus on myös osaltaan parantaa elintarvikealan toimijoiden toimintaedellytyksiä. Kinkku- ja pizzasuikaleen käyttäminen johtaa siihen, että oikeaa kinkkua käyttävät ravintolat joutuvat eriarvoiseen asemaan annostensa raaka-ainekustannusten vuoksi.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta kuluttajan tietoinen harhaanjohtaminen kinkkupizzan markkinoinnissa estetään?

 

Helsingissä 6.6.2018

Heli Järvinen vihr