Kirjallinen kysymys: Eläinten lajityypillisen käyttäytymisen tulkinta

Eduskunnan puhemiehelle

Suomessa turkistarhaajat pitävät eläimiä epäeettisen pienissä häkeissä: esimerkiksi täysikasvuista kettua saa turkistarhalla pitää 0,8 neliömetrin häkissä. Naaleja, kettuja ja minkkejä pidetään verkkopohjaisissa häkeissä ilman, että niillä on jatkuvasti juomavettä tarjolla. Turkistarhaajat ovat saaneet useilta tahoilta, kuten Animalialta ja Oikeutta eläimille -yhdistykseltä, huomautuksia eläinten epäeettisestä kohtelusta, jossa eläimen lajityypillisen käyttäytymisen piirteitä ei oteta huomioon. Turkiseläimillä on tallella villien lajitoveriensa tarpeet ja vaistot, kuten saalistusvietti, tarve reviirin puolustukseen, pariutumisvietti ja tarve muodostaa lajille tyypillisiä sosiaalisia järjestelmiä. Ahtaissa ja virikkeettömissä verkkohäkeissä lähes kaikkien luontaisten käyttäytymistarpeiden toteuttaminen estyy. Yhä useammassa Euroopan maassa turkistarhaus on nykyään kokonaan kielletty.

Samaan aikaan villieläinten hoitajia vaaditaan rakentamaan eläimille laajat tilat, joissa eläimet voivat toteuttaa luonnollisia tapojaan. Eläimelle tämä tarkoittaa esimerkiksi mahdollisuutta kaivaa tunneleita, päästä liikkumaan laajalla alueella vapaasti ja päästä suojaan sisätiloihin eläimen niin halutessa. Turkistarhasta karanneelle ketulle on vaadittu vähintään 50 neliömetrin ulkoilualueen lisäksi myös sisätiloja, sillä villaeläinhoitola on luokiteltu virallisesti eläintarhaksi. Kun turkistarhauksesta karannut eläin löydetään luonnosta ja viedään villieläinhoitolaan, niin eläin saa erilaista kohtelua kuin turkistarhassa ollessaan. Samojen eläinlajien yksilöitä kohdellaan siis eri tavalla riippuen siitä, onko kyseessä tuotanto- vai villieläin.

Valmisteilla olevan eläinsuojelulain luonnoksessa sanotaan, että nykytiedon mukaan eläinten hyvinvointiin vaikuttaa merkittävästi eläimen mahdollisuus toteuttaa sille lajityypillistä käyttäytymistä. Eläinsuojelulain luonnoksessa todetaan myös, että eläintuotannon ja kaiken muunkin eläinten käytön on oltava eettisesti kestävällä pohjalla. Luonnoksessa todetaan, että eläinten lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistamiseen ja eläinten hyvään elämään kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Näistä huomioista huolimatta tuotanto- ja villieläimiä koskevat erilaiset säännökset juuri eläimen lajityypillisen käyttäytymisen näkökulmasta: turkistarhalla ketulle vaaditaan siis vain 0,8 neliön ulkoilualuetta ja eläinhoitolassa vähintään 50 neliön ulkoilualueen lisäksi myös sisätiloja.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten perustellaan, että saman eläinlajin eri yksilöiden lajityypillistä käyttäytymistä tulkitaan näin eri tavoin?

 

Helsingissä 9.5.2018

Heli Järvinen vihr