Kirjallinen kysymys: Mahdollisuus suorittaa erityisjärjestelyin ylioppilaskoe paperisena

Eduskunnan puhemiehelle

Tavoitteena on, että kevään 2019 ylioppilaskirjoituksissa jokainen ylioppilaskoe suoritetaan digitaalisesti. Digitaalisten ylioppilaskokeiden myötä kokelaiden tasavertaiset mahdollisuudet ylioppilastutkinnon suorittamiseen ovat vaarassa heikentyä. On joitakin kokelaita, joille työskentely näyttöpäätteellä on sairauden takia lähes mahdotonta.

Opetusministeri vastasi kirjallisen kysymyksen vastauksessa (KKV 97/2018 vp), että erityisjärjestelyiden avulla kokelaalle voidaan antaa kohtuulliset ja yhdenvertaiset olosuhteet digitaalisen ylioppilastutkinnon suorittamiseksi. Ylioppilastutkintolautakunnasta (YTL) kerrotaan, että erityisjärjestelyinä kokelas voi saada käyttöönsä avustajan, joka lukee kokelaalle koekysymykset ääneen. Kokelas kirjoittaa vastauksensa paperille, minkä jälkeen avustaja kopioi vastaukset tietokoneelle. YTL:n mukaan avustaja voi myös kirjoittaa aineistosta tarvittavia tietoja paperille opiskelijan jatkokäsittelyä varten, kuvailla sanallisesti aineistoja, tehdä aineistolle kokelaan pyytämiä toimenpiteitä tai käynnistää äänitallenteen kuunneltavaksi.

Äärimmäisissä migreeni- ja epilepsiatapauksissa yllä mainitutkaan toimet eivät ole olleet riittä- viä. On ollut tilanteita, joissa kaikki edellä luetellut toimet koetilanteessa on tehty ja koetilanteita on harjoiteltu avustajan kanssa, mutta silti kokelas on joutunut keskeyttämään ylioppilaskokeensa sairauskohtauksen vuoksi. Avustaja ei ole pystynyt tulkitsemaan esimerkiksi monimutkaisia graafisia kuvioita, vaan kokelaan on ollut katsottava näyttöpäätteeltä alkuperäinen esitys. Tällaisissa tapauksissa kokelaiden yhdenvertaisuus ja oikeusturva ovat vaarassa heikentyä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Voidaanko ylioppilaskoe taustamateriaaleineen esimerkiksi vaikeimmissa epilepsia- tai migreenitapauksissa toimittaa kokelaalle paperisena perusteellisen selvityksen jälkeen

ja jos oikeutta paperiseen kokeeseen ei myönnetä, miten turvataan kokelaiden yhdenvertaiset mahdollisuudet digitaalisen ylioppilaskokeen suorittamiseen?

 

Helsingissä 19.4.2018

Heli Järvinen vihr