Kirjallinen kysymys: Mahdollisuus saada ylioppilaskokeen koko aineisto paperisena

Eduskunnan puhemiehelle
Ylioppilaskirjoitukset ovat asteittain siirtyneet digitaaliseen muotoon. Tällä hetkellä kaikki yo-kokeet tehdään sähköisesti. Kokelaalla on mahdollisuus saada avustaja, mikäli hän ei voi sairautensa takia tehdä koetta tietokoneella. Yo-kokeen alettua avustaja lukee kokelaalle kysymykset ääneen ja myöhemmin kopioi tämän paperille kirjoittamat vastaukset tietokoneelle. 
On tärkeää, että kokelaille tarjotaan heijastinsuojaa tietokoneen näytölle, kahden tunnin lisäaikaa tai mahdollisuutta suorittaa yo-koe paperisena avustajan tukemana, mikäli kokelas ei pysty työskentelemään näyttöpäätteellä. Avustajan käyttäminen ei silti ratkaise vielä kaikkia ongelmia: kokelaan on avustajaakin käytettäessä tulkittava aineisto itse tietokoneen näytöltä, mikä voi aiheuttaa kohtauksen esimerkiksi migreeni-, epilepsia- tai sähköallergiapotilaalle. Näyttöpäätteellä työskentely ja stressi altistavat migreenikohtaukselle, joka lamaannuttaa normaalin toiminnan täysin. Tällaisessa tilanteessa kokelas ei pysty suorittamaan yo-koettaan loppuun. 
Eräs kokelas joutui tänä keväänä keskeyttämään yo-kokeensa sairauskohtauksen takia, ja hänet vietiin sairaalaan päivystykseen. Kokelas kertoi, ettei avustaja olisi voinut auttaa häntä enempää, koska tämä ei saanut tulkita aineistoa näyttöpäätteeltä. Siksi jatkossa pitää varmistaa, että ongelmatapauksissa sekä itse koekysymykset että niissä käytettävä tausta-aineisto ovat vaikka tulostettavissa tai muuten kokelaan käytettävissä ilman tietokoneen haittavaikutuksia. 
Avustajan käyttäminen on joillekin kokelaille välttämättömyys, jotta he voivat osallistua ylioppilaskirjoituksiin ja valmistua ylioppilaiksi. Myös koko aineiston saaminen paperisena versiona on tärkeää kokelaiden tasa-arvoisten ja yhdenmukaisten oikeuksien turvaamiseksi. Ylioppilaskirjoitusten pitää olla esteettömät ja kaikkien lukiolaisten saavutettavissa. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten varmistetaan, että yo-kokelas saa jatkossa kaiken tarvitsemansa materiaalin paperisena mukaan lukien koekysymysten lisäksi tausta-aineistot, mikäli hän ei pysty työskentelemään näyttöpäätteellä? 
Helsingissä 21.3.2018 
Heli
Järvinen
vihr