Kirjallinen kysymys Puoliväliriiheen teetetystä yritystukiselvityksestä

Eduskunnan puhemiehelle

 

Suomi maksaa suoria yritystukia vuodessa noin 1,3 miljardia euroa. Lisäksi yritysten toimintaan vaikuttavia verohelpotuksia, kuten arvonlisäverotuksen alennus, on kaikkiaan noin kuuden miljardin euron edestä.

 

Myös Valtion taloudellinen tutkimuskeskus on todennut selvityksessään, että esimerkiksi investointituet eivät näytä lisäävän uusia investointeja. Pienten yritysten kohdalla tuet näyttäisivät vaikuttavan investointeihin, mutta valtaosa tukivirrasta menee suuryrityksille. Myöskään työllistämis- ja matalapalkkatuilla ei ole todettu olevan vaikutusta työllisyyteen tai yritysten tuottavuuteen. 

 

Myös energiaveron palautukseen käytetään vuosittain 200 miljoonaa, mittakaava on samaa suuruusluokkaa kuin ammatillisesta koulutuksesta leikattiin. Yksittäiset yritykset hyötyvät näistä tuista, mutta tehtävämme päättäjinä on tarkastella kokonaisuutta. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus on puhunut myös siitä, että tämä tuki tulisi lakkauttaa.

 

Veronmaksaja maksaa tämän. Kun resurssit ovat niin rajalliset, on käsittämätöntä, että ylläpidämme nykyisenkaltaista yritystukijärjestelmää. Valtaosa maksamistamme yritystuista on huonoja, turhia tai jopa haitallisia.

 

Kysyimme ministeri Lintilältä täysistunnossa 20.4.2017 milloin saamme nähtäväksemme työryhmän selvityksen yritystuista, joka oli teetetty työkaluksi hallitukselle puoliväliriiheen. Ministeri vastasi, että ei ole mitään estettä laittaa raporttia esille, vaikka ministeriön sivuille.

 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

 

Miten hallitus aikoo toimia, että kaikki saavat käyttöönsä ministeri Lintilän lupaaman työryhmän selvityksen yritystuista?

 

Helsingissä 26.4.2017

Heli Järvinen /vihr.

Antero Vartia /Vihr.