Järvinen haluaa ratkaisuja Sulkavan postinjakelun ongelmiin

Sulkavalla ja monen muun samankokoisen kunnan alueella postinjakelussa on ilmennyt vakavia puutteita. Kuntalaisilta on tullut jatkuvasti palautetta siitä, että postia on jaettu vain kolmena päivänä viikossa tai iltajakeluna vasta klo 19:00 jälkeen.

Kansanedustaja Heli Järvinen perää kirjallisella kysymyksellä ministeriltä vastausta siihen, kuntien yhdenvertainen kohtelu taataan ja miten postinjakelu näissä kunnissa turvataan viisipäiväisenä.

Postilain mukaan yleispalveluun kuuluvat kirjelähetykset on keräiltävä ja jaettava vähintään kerran päivässä viitenä arkipäivänä viikossa, arkipyhiä lukuun ottamatta. Velvollisuudesta voidaan poiketa tilapäisesti vain, jos postin keräily tai jakaminen estyy syystä, joka johtuu postin saajasta, lain säännöksestä, liikenteen keskeytyksestä tai muusta vastaavasta ylivoimaisesta esteestä ja jota postin jakelussa ei ole voitu ottaa huomioon.

Viisipäiväisestä jakelusta voidaan poiketa vain, kun kyseessä on vaikeakulkuisella saaristo- tai erämaa-alueella sijaitseva talous, joka ei sijaitse ympärivuotisesti liikennöitävän tien varrella.

Sulkavan kunnassa olosuhteet eivät ole verrattavissa postilain tarkoittamiin vaikeakulkuisiin saaristo- tai erämaa-alueisiin. Myös Sulkavan kunta edellyttää, että postinjakeluun kiinnitetään enenevästi huomiota Sulkavan kunnan alueella, jotta lain vaatimukset ja kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun periaate toteutuvat.

Ministeri ei lupaa tasapuolista postinjakelun turvaamista

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ei lupaa turvata tasapuolista postinjakelua.

Posti on heikentänyt satojen tuhansien suomalaisten jakelua eri puolilla maata niin, että se lupaa toimittaa sanomalehdet, aikakausilehdet ja kirjeet asiakkailleen arkisin vasta kello 18:aan mennessä. Aikaisemmin suuri osa jakeluista tapahtui aamupäivän aikana. Muutoksesta tiedottaminen asiakkaille on ollut puutteellista.

-On epäreilua, että asukkaita eri puolilla Suomea kohdellaan eri tavoin. Valtionyhtiöllä, jos millä, pitäisi olla samat pelisäännöt koko maassa, Järvinen (Vihr.) perustelee. Hän on huolissaan kehityksestä myös sanomalehtien näkökulmasta.

-Suomessa ilmestyy noin 200 sanomalehteä. Pelkästään sanomalehtien Postin perusjakelu koskettaa yli 600 000 suomalaista, kansanedustaja Heli Järvinen sanoo.

Hallitus katsoo postin jakelun kellonajan määräämisen kuuluvan yritysten elinkeinovapauden piiriin eikä aio puuttua asiaan. 

Järvisen mielestä etenkin riittävästä jakelupäivien määrästä täytyy pitää huolta. EU:n postidirektiivin mukaan yleispalvelutuotteet tulee jakaa viitenä päivänä viikossa. EU-parlamentin mietinnössä kehotetaan komissiota vahvistamaan se, ettei alhainen väestöntiheyskään muodosta perustetta postin jakelukertojen harventamiselle.

Järvinen kysyi Postin tasapuolisesta turvaamisesta kirjallisessa kysymyksessään.

Hallituksen lopetettava pienituloisten kyykytys

Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Heli Järvinen on huolissaan siitä järjestelmällisyydestä, jolla hallitus leikkaa pienituloisimpien eläkeläisten tuloja.

- Eläkeläisistä joka neljäs tienaa vähemmän kuin 1000€ kuukaudessa, ja juuri tämän porukan pärjäämisen turvaaminen pitäisi olla päätöksenteon keskiössä. On törkeää, että hallitus hokee toistuvasti tekevänsä oikeudenmukaisia veronalennuksia, kun vaikutukset lähes kaikille pienituloisille ovat tuloja pienentävät ja veronalennuksista hyötyvät todellisuudessa vain suurituloiset, Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Heli Järvinen toteaa.

Tuoreen eduskunnan tietopalvelun tekemän laskelman mukaan kaikkien alle 2500 € ansaitsevien eläkeläisten tulot pienenevät veronkevennyksistä huolimatta. Tietopalvelun laskelmassa on huomioitu sekä henkilöverotuksen kevennykset, kilpailukykysopimus, eläkeuudistuksen sosiaalivakuutuksen muutokset sekä kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien leikkaukset.

- Kilpailukykysopimuksen ja veronalennusten laskun maksavat julkisen puolen pienituloisimmat työntekijät. Esimerkiksi lähihoitajilta viedään lähes 600 euroa vuodessa. Hallitus leikkaa myös työmarkkinatuesta, lapsilisistä ja opintorahasta. Nyt sama linja jatkuu eläkeläisten kohdalla, Järvinen moittii.

Sivu 7 / 9