Järvinen vaatii pääministeriä pitämään lupauksensa Savonlinnalle kompensaatiosta työpaikkojen menetyksestä KÄRÄJÄOIKEUSKANSLIANLAKKAUTTAMISELLE VAIHTOEHTO

Oikeusministeriö on valmistelemassa Savonlinnan käräjäoikeuskanslian lakkauttamista 1.1.2019 lukien. Kanslian tyhjentämiselle on myös vaihtoehto sekä hyviä syitä.

- On selvää, että kolmen osittain kauempaa tulevan tuomarin varassa on hankalaa ja haavoittuvaa pitää täyttä käräjäoikeutta, kun muistetaan sairaus- ja muut poissaolot. Riidattomien velkomusasioiden käsittely sen sijaan ei ole paikasta kiinni, niiden käsittelyyn olisi loistavat tilat ja ne turvaisivat kansliahenkilökunnan työpaikat Savonlinnassa jatkossakin, kansanedustaja Heli Järvinen (Vihr.) vetoaa. 

Erilaiset velkomusasiat ovat lisääntyneet voimakkaasti, kun luotot ja velkaantuminen ovat yleistyneet ja perintä on muuttunut liiketoiminnaksi. Myös kuntien ja valtion toimintojen säästötarpeet ovat aiheuttaneet tarpeen tehostaa velka-asioiden käsittelyä ja kehittää sitä entistä tehokkaammaksi. 

-Parhaimmillaan ratkaisu voisi tuoda Savonlinnaan myös lisää työpaikkoja osana kompensaatiota opettajankoulutuslaitoksen menetyksestä, Heli Järvinen toteaa.

Aikaisemmin Savonlinna on menettänyt keskittämispäätöksissä palveluja ja satoja työpaikkoja Mikkeliin, Kouvolaan ja Joensuuhun.

Seutukuntansa keskuksena Savonlinna on joutunut luopumaan synnytyksistä ja päivystysleikkauksista aluesairaalassaan ja viimeisimmäksi opettajankoulutuslaitoksesta. Tällä hetkellä on suunnitelmissa myös Punkaharjun luonnonvarakeskuksen toiminnan heikentäminen.

Käräjäoikeuksien supistussuunnitelmien mukaan Savonlinnaan on jäämässä istuntopaikka ja vain kaksi haastemiestä. Loput työntekijät siirtyisivät Mikkeliin.

Pääministeri Sipilä on luvannut Savonlinnalle kompensaatiota opettajankoulutuslaitoksen lakkautuksen jälkeen siten, että alueen vetovoima on nykyistä suurempi.

VANHEMPAINVAPAAT UUDISTETTAVA TASA-ARVOISIKSI JA JOUSTAVIKSI - VIHREIDEN MALLI RATKAISEE ONGELMAT LISÄÄMÄTTÄ KUSTANNUKSIA

Vihreiden tänään julkistama perhepolitiikkamalli lisää tasa-arvoa perhe- ja lapsiystävällisellä tavalla. Perhevapaisiin lisätään joustoa ja valinnanvapautta. Lisäksi siirrytään kohti maksutonta varhaiskasvatusta ja parannetaan vanhempien asemaa työelämässä.

- Naisten asema työelämässä ei vahvistu eikä isien tasavertainen vanhemmuus toteudu ilman perhevapaiden uudistamista. Laadukas varhaiskasvatus on panostus lasten yhdenvertaisuuteen. Työmarkkinoiden tasa-arvon lisäämiseksi voidaan tehdä paljon. Ratkaisut ovat olemassa, sanoo kansanedustaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja Heli Järvinen.

Vihreät esittää perhevapaamallia, joka ei lisää kustannuksia nykyiseen järjestelmään verrattuna. Ansiosidonnaisista vanhempainvapaista isälle korvamerkitään 5 kuukautta, äidille 5 kuukautta ja lisäksi 5 kuukautta vanhemmat saavat jakaa haluamallaan tavalla.

- Hallituksella ei ole enää mitään perusteita viivyttää uudistusta. Vihreiden perhevapaamalli parantaa isien asemaa perheessä ja äitien asemaa työelämässä. Tämä on askel kohti 6+6+6-mallia, mutta se ei lisää kustannuksia nykyjärjestelmään verrattuna. On hyvä, että perhevapaamalli kannustaa molempia vanhempia olemaan sekä lapsilleen läsnä että työelämässä mukana, sanoo kansanedustaja Emma Kari.

- Haluamme lisätä perheiden valinnanvapautta ja perhevapaiden joustavuutta. Vanhempain- ja hoitorahaa voi nostaa pienemmissä erissä ja pidentää siten niiden kestoa. Vapaita voi hyödyntää myös lyhyinä pätkinä tai osapäiväisesti. Perheissä, joissa isä ei käytä osuuttaan vapaista, äidin ansiosidonnainen perhevapaa silti hieman pidentyy nykyisestä. Ansiosidonnainen perhevapaa siis paranee kaikilla, Kari toteaa.

Vihreiden malli ottaa huomioon perheiden moninaisuuden korjaamalla puutteita yhden vanhemman perheiden sekä sateenkaari- ja adoptioperheiden osalta. Nykyinen kotihoidontuki korvataan 843 euron kuukausittaisella hoitorahalla. Puolittain nostettuna hoitoraha riittäisi yhdelle vuodelle ja olisi tasoltaan sama kuin kotihoidontuki nyt.

- Perhevapaiden joustavuuden lisääminen helpottaa töihinpaluuta sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista, kun osa-aikatyön ja lyhyiden työpätkien tekeminen helpottuu. Se auttaa pitämään yllä ammattitaitoa ja työelämävalmiuksia. Nykyisin osa-aikainen työskentely on pienen lapsen vanhemmalle vain harvoin taloudellisesti kannattavaa, Heli Järvinen sanoo.

- Vihreät muuttaisi myös vanhemmuuden kustannusten korvaamista niin, että raskaudesta johtuvat sairauspoissaolot korvataan työnantajille vanhemmuudesta aiheutuvina kustannuksina. Samoin korvattaisiin sairaan lapsen hoidosta aiheutuvia sairauslomapalkan kuluja, Järvinen sanoo.


Kohti maksutonta varhaiskasvatusta

Vihreät torjuu hallituksen tekemät heikennykset päivähoitoon. Kaikkien lasten oikeus päivähoitoon halutaan palauttaa ja ryhmäkoot pitää entisenlaisina. Vihreiden mallissa kaikille lapsille tarjottaisiin neljä tuntia maksutonta varhaiskasvatusta päivässä. Sen yli menevältä osalta päivähoito olisi edelleen maksullista ja veloitus tuntiperustaista.

- Laadukas varhaiskasvatus parantaa lapsen oppimismahdollisuuksia ja vähentää syrjäytymisriskiä. Suomessa osallistuminen varhaiskasvatukseen on heikointa Euroopassa, ja hallituksen leikkaukset huonontavat tilannetta entisestään, Emma Kari sanoo.

- Oppimistulosten heikentyminen ja lasten eriarvoistuminen vaativat toimia. Siirtyminen varhaiskasvatuksen osittaiseen maksuttomuuteen madaltaa kynnystä tuoda lapsi varhaiskasvatukseen. Vihreiden aloitteesta portaittaista siirtymistä maksuttomuuteen selvitetään nyt Helsingissä, lisää Helsingin varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtajana toimiva Kari.

Joustoa ja valinnanvapautta perheille - Vihreä perhepolitiikkapaketti kokonaisuudessaan: https://www.vihreat.fi/sites/default/files/perhepaketti_valmis.pdf
Esitys Vihreiden mallista: 
http://www.slideshare.net/vihreat/joustoa-ja-valinnanvapautta-perheille-vihre-perhepolitiikka

Kuvia toimitusten käyttöön: https://tiedostot.vihreat.fi/data/public/b1cf66Lisätietoja

Heli Järvinen
Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, 
eduskunnan tasa-arvo- ja työelämävaliokunnan varapuheenjohtaja,
050 512 1736

Emma Kari
Kansanedustaja, Helsingin varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja,
044 300 6801

Järvinen haluaa ratkaisuja Sulkavan postinjakelun ongelmiin

Sulkavalla ja monen muun samankokoisen kunnan alueella postinjakelussa on ilmennyt vakavia puutteita. Kuntalaisilta on tullut jatkuvasti palautetta siitä, että postia on jaettu vain kolmena päivänä viikossa tai iltajakeluna vasta klo 19:00 jälkeen.

Kansanedustaja Heli Järvinen perää kirjallisella kysymyksellä ministeriltä vastausta siihen, kuntien yhdenvertainen kohtelu taataan ja miten postinjakelu näissä kunnissa turvataan viisipäiväisenä.

Postilain mukaan yleispalveluun kuuluvat kirjelähetykset on keräiltävä ja jaettava vähintään kerran päivässä viitenä arkipäivänä viikossa, arkipyhiä lukuun ottamatta. Velvollisuudesta voidaan poiketa tilapäisesti vain, jos postin keräily tai jakaminen estyy syystä, joka johtuu postin saajasta, lain säännöksestä, liikenteen keskeytyksestä tai muusta vastaavasta ylivoimaisesta esteestä ja jota postin jakelussa ei ole voitu ottaa huomioon.

Viisipäiväisestä jakelusta voidaan poiketa vain, kun kyseessä on vaikeakulkuisella saaristo- tai erämaa-alueella sijaitseva talous, joka ei sijaitse ympärivuotisesti liikennöitävän tien varrella.

Sulkavan kunnassa olosuhteet eivät ole verrattavissa postilain tarkoittamiin vaikeakulkuisiin saaristo- tai erämaa-alueisiin. Myös Sulkavan kunta edellyttää, että postinjakeluun kiinnitetään enenevästi huomiota Sulkavan kunnan alueella, jotta lain vaatimukset ja kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun periaate toteutuvat.

Sivu 6 / 9