Saimaannorpan suojelun rahoitus turvattava

Saimaannorpan suojelutyön rahoitus on katkeamassa vuodeksi, mikä vaikeuttaa erittäin uhanalaisen lajin suojelun jatkamista. Hankerahoitus päättyy tämän vuoden lopussa, ja seuraavan kerran EU-rahoitusta voi hakea vasta vuodelle 2020.

–Valtaosa kuuteista on syntynyt viime vuosina apukinoksiin. Jotta kevään apukinoksia voidaan rakentaa ja pesälaskentaa jatkaa, on äärimmäisen tärkeää saada rahoitus jatkumaan ilman katkoja. Kyse on tässä kohtaa myös enemmän tahdosta kuin rahasta, sillä 100 000 euroa riittäisi kantamaan seuraavaan tukikauteen, aloitteen rahoituksen jatkamisesta tehnyt kansanedustaja Heli Järvinen toteaa.

Tilapäisellä rahoituksella on myös tarkoitus valvoa norppa-alueiden kalastusta sekä hankkia uusi kelirikkoalus särkyneen aluksen tilalle.

Norppakantaa on saatu kasvamaan sukupuuton partaalta määrätietoisella ja suunnitelmallisella työllä. Laji määritellään nykyään erittäin uhanalaiseksi, kun aiemmin saimaannorpat kuuluivat äärimmäisen uhanalaisiin lajeihin. Vaikka kanta on vahvistunut, silti vain neljäsosa norpista selviää 5-vuotiaiksi eli sukukypsiksi. Saimaannorppia on arviolta vajaat 400 yksilöä. Saimaannorppatyön tulokset ovat kansainvälisestikin tunnustettuja. Rahoituksen turvaaminen vuodelle 2019 on tärkeää, jotta hyvin alkanutta suojelutyötä pystytään jatkamaan ja kehittämään.

Valtaosa, noin 75 prosenttia,  suojelutyön toimintarahoituksesta on tullut EU:lta.