Järvinen haluaa ratkaisuja Sulkavan postinjakelun ongelmiin

Sulkavalla ja monen muun samankokoisen kunnan alueella postinjakelussa on ilmennyt vakavia puutteita. Kuntalaisilta on tullut jatkuvasti palautetta siitä, että postia on jaettu vain kolmena päivänä viikossa tai iltajakeluna vasta klo 19:00 jälkeen.

Kansanedustaja Heli Järvinen perää kirjallisella kysymyksellä ministeriltä vastausta siihen, kuntien yhdenvertainen kohtelu taataan ja miten postinjakelu näissä kunnissa turvataan viisipäiväisenä.

Postilain mukaan yleispalveluun kuuluvat kirjelähetykset on keräiltävä ja jaettava vähintään kerran päivässä viitenä arkipäivänä viikossa, arkipyhiä lukuun ottamatta. Velvollisuudesta voidaan poiketa tilapäisesti vain, jos postin keräily tai jakaminen estyy syystä, joka johtuu postin saajasta, lain säännöksestä, liikenteen keskeytyksestä tai muusta vastaavasta ylivoimaisesta esteestä ja jota postin jakelussa ei ole voitu ottaa huomioon.

Viisipäiväisestä jakelusta voidaan poiketa vain, kun kyseessä on vaikeakulkuisella saaristo- tai erämaa-alueella sijaitseva talous, joka ei sijaitse ympärivuotisesti liikennöitävän tien varrella.

Sulkavan kunnassa olosuhteet eivät ole verrattavissa postilain tarkoittamiin vaikeakulkuisiin saaristo- tai erämaa-alueisiin. Myös Sulkavan kunta edellyttää, että postinjakeluun kiinnitetään enenevästi huomiota Sulkavan kunnan alueella, jotta lain vaatimukset ja kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun periaate toteutuvat.