OKL:n puolesta kannattaa vielä taistella

Itä-Suomen yliopiston päätös lopettaa Savonlinnan opettajankoulutuslaitos oli alueelle pahin päätös ikinä. Savonlinnan ja Etelä-Savon ei kannata kuitenkaan vielä lopettaa työtä Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen puolesta. Oikea keino ei ole kuitenkaan murtaa yliopistojen autonomiaa, sillä se ei ole syy lopettaa laitoksia. Nyt pitää toteuttaa ohjausta niillä keinoilla, jotka ovat käytettävissä.

Kannattaa muistaa ensinnäkin, että Itä-Suomen yliopisto ei omista Savonlinnan kampuksen tiloja eikä sillä ole yksinoikeutta Savonlinnan opetuspaikkoihin. Jos kerran maan hallitus on valmis antamaan lisärahoitusta ja uusia lastentarhanopettajan aloituspaikkoja, kannattaa nyt kääntää kaikki kivet ja kannot sen puolesta, että löytyisi joku yliopisto, joka olisi valmis ylläpitämään ja kehittämään Savonlinnan toimipaikkaa. Turku on hyvä esimerkki: se kipuili vuosia Rauman opettajankoulutuslaitoksen kanssa, kunnes päätti kehittää ja vahvistaa sen toimintaa osana kokonaisuutta. Lopputulos on, että kaikki ovat tyytyväisiä, eikä Rauman yllä leiju tällä hetkellä uhkaavia pilviä.

Jos ei tämäkään onnistu, pitää muistaa, että uudet tulosohjausneuvottelut ovat jo toukokuussa. Se tarkoittaa sitä, että maan hallituksella on halutessaan oikeus ja mahdollisuus käyttää sitä valtaa, joka sille kuuluu. Yliopistojen autonomiaa pitää kunnioittaa, mutta maan hallituksella on aina vastuu ja valta siitä, että osaaminen ja riittävä määrä ammattilaisia taataan eri puolilla maata. Nyt sen pitää käyttää tätä valtaansa.