Ammattikalastajat ansaitsevat uuden kalastuslain

 
 
Toisin kuin Martti Laine (L-S 7.3.) väittää, vihreät ovat ammattikalastajien puolella. Me puolustamme uhanalaista ammattikalastusta kuten norppaakin, sillä Saimaalle mahtuvat molemmat, ja molempia myös tarvitaan. Uusi kalastuslaki helpottaa molempia, sillä sen tavoitteena on huolehtia kalakantojen vahvuudesta ja lisääntymisestä, jotta ne kestävät myös tehokkaan pyynnin. Sen turvin voidaan hyödyntää kalavaroja ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. 

Kalastusoikeus kuuluu jatkossakin lähtökohtaisesti vesien omistajille ja kalastusta voidaan säännellä myös omistajien määrittelemillä lupaehdoilla. Vesialueen omistajat ovat myös keskeisessä asemassa kalavarojen alueellisia käyttö- ja hoitosuunnitelmia laadittaessa, mutta jatkossa näiden suunnitelmien noudattamista valvotaan. 

Uuden lain myötä kalastuksen sääntelyn perusteeksi tulee kestävä kalakantojen hoito ja kalojen luontainen lisääntyminen. Lakia tulkitaan jatkossakin paikallisista lähtökohdista. Koska kalat liikkuvat osakasalueilta toisille, uusi laki luo pelisäännöt valtakunnalliselle kalakantojen hoidolle ja kalastukselle, mikä on vahvojen kalakantojen ja siten myös kalastajien etu. Uudessa laissa alueelliset ja maakunnalliset seikat kalakantojen hoidossa voidaan ottaa paljon entistä paremmin huomioon.

Nyt ammattikalastajien suuri ongelma on saada lupia kalastaa riittävän isoilla yhtenäisillä alueilla. Uuden lain myötä tähän ongelmaan on mahdollista saada helpotusta.

Vapaa-ajan kalastajia lakiuudistus palvelee yksinkertaistamalla kalastuslupajärjestelmää, jossa siirrytään yhden valtakunnallisen luvan malliin. Kalastuksenhoito- ja viehekalastusmaksu yhdistetään yhdeksi kalastonhoitomaksuksi, jonka maksavat kaikki 18–64-vuotiaat kalastajat, jotka harjoittavat muuta kalastusta kuin ongintaa ja pilkintää. Kalastusmaksun yksinkertaistaminen helpottaa uusien harrastajien hakeutumista kalastuksen pariin. Uuden lain myötä voi yhdellä luvalla kalastaa joka puolella Suomea. 

Tavoite on yksinkertaisesti vahvistaa kalakantoja ja pitää huoli siitä, että kaloja riittää erilaisissa vesistöissä niin ammatti-, harrastaja- kuin kotitarvekalastajillekin. Vahvat kalakannat ovat sekä kalastajien että norppien etu.